Sök
Stäng denna sökruta.

Villkor och policyer

Vår policy

Förtroende är den grund på vilken vi strävar efter att bygga relationer med alla våra kunder. Vårt engagemang för kvalitet och omsorg kommer från vår önskan att bidra till att bygga bättre miljöer att leva, arbeta och umgås i. En del i att bygga förtroende är att ha tydliga överenskommelser om vad vi lovar att leverera och hur vi ska agera om något går fel. Vi tycker också att det är viktigt att vara tydliga med vad vi anser vara slutanvändarens ansvar så att din upplevelse av våra produkter blir positiv och långvarig.

Ta dig tid att läsa igenom våra garantier, affärsvillkor och andra policyer så att du får en tydlig förståelse för vad vi har åtagit oss. Om du inte hittar den information du söker, vänligen kontakta oss direkt på info@solusdecor.com.es eller på 44 0208 819 1495. Vi värdesätter det förtroende som uttrycks genom ert beskydd och tackar för ert intresse för Solus.

Dokument

Garanti, affärsvillkor, formulär

Användarvillkor

Denna webbplats drivs av Solus Decor Inc. Termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till Solus Decor UK Ltd. Användningen av vår webbplats är föremål för följande användarvillkor, som ändras från tid till annan ("Villkoren"). Villkoren ska läsas tillsammans av dig med alla villkor, villkor eller ansvarsfriskrivningar som finns på sidorna på vår webbplats. Vänligen läs igenom Villkoren noggrant. Villkoren gäller för alla användare av vår webbplats, inklusive utan begränsning, användare som är webbläsare, kunder, handlare, leverantörer och/eller bidragsgivare av innehåll. Om du går in på och använder denna webbplats accepterar du och samtycker till att vara bunden av och följa Villkoren och vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren eller vår sekretesspolicy är du inte behörig att komma åt vår webbplats, använda någon av webbplatsens tjänster eller göra en beställning på vår webbplats.

Användning av vår webbplats

Du samtycker till att använda vår webbplats för legitima ändamål och inte för något olagligt eller obehörigt ändamål, inklusive utan begränsning, i strid med någon immateriell rättighet eller integritetslag. Genom att godkänna villkoren intygar och garanterar du att du är minst myndig i det land där du är bosatt och att du har rättslig förmåga att ingå ett bindande avtal. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för att utföra någon aktivitet som skulle utgöra ett civilrättsligt eller straffrättsligt brott eller bryta mot någon lag. Du samtycker till att inte försöka störa vår webbplats nätverk eller säkerhetsfunktioner eller att få obehörig åtkomst till våra system. Du samtycker till att förse oss med korrekt personlig information, såsom din e-postadress, postadress och andra kontaktuppgifter för att slutföra din beställning eller kontakta dig vid behov. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och din information. Du ger oss tillstånd att samla in och använda denna information för att kontakta dig i enlighet med vår integritetspolicy.

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på webbplatsen, inklusive att avsluta, ändra, stänga av eller avbryta någon aspekt av webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande. Vi kan införa ytterligare regler eller begränsningar för användningen av vår webbplats. Du samtycker till att granska villkoren regelbundet och din fortsatta åtkomst till eller användning av vår webbplats innebär att du samtycker till eventuella ändringar. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av vår webbplats eller för någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via vår webbplats.

Produkter eller tjänster

Alla köp via vår webbplats är föremål för produkttillgänglighet. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de kvantiteter som erbjuds på vår webbplats eller begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, hushåll, geografisk region eller jurisdiktion. Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Om inte annat anges anges priserna på vår webbplats i brittiska pund sterling. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, neka beställningar, inklusive men inte begränsat till beställningar som verkar vara gjorda av distributörer eller återförsäljare. Om vi tror att du har gjort en falsk eller bedräglig beställning har vi rätt att annullera beställningen och informera berörda myndigheter. Vi garanterar inte riktigheten i färg eller design av produkterna på vår webbplats. Vi har ansträngt oss för att säkerställa att färg och design på våra produkter visas så korrekt som möjligt på vår webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar från eller till webbplatser utanför vår webbplats är endast avsedda för bekvämlighet. Vi varken granskar, stödjer, godkänner eller kontrollerar och ansvarar inte för webbplatser som är länkade från eller till vår webbplats, innehållet på dessa webbplatser, de tredje parter som nämns där eller deras produkter och tjänster. Länkning till någon annan webbplats sker på egen risk och vi är inte ansvariga för eventuella skador i samband med länkning. Länkar till webbplatser med nedladdningsbar programvara är endast avsedda för bekvämlighet och vi är inte ansvariga för eventuella svårigheter eller konsekvenser i samband med nedladdning av programvaran. Användning av nedladdad programvara styrs av villkoren i licensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller tillhandahålls med programvaran.

Användning, kommentarer, feedback och andra bidrag

Du bekräftar att du är ansvarig för information, profiler, åsikter, meddelanden, kommentarer och annat innehåll (gemensamt kallat "Innehållet") som du publicerar, distribuerar eller delar på eller via vår webbplats eller tjänster som är tillgängliga i samband med vår webbplats. Du bekräftar vidare att du har fullt ansvar för innehållet, inklusive men begränsat till, med avseende på dess laglighet och dess varumärke, upphovsrätt och annan immateriell äganderätt. Du samtycker till att allt innehåll som du skickar in som svar på en begäran från oss om en specifik inlämning kan redigeras, anpassas, modifieras, återskapas, publiceras eller distribueras av oss. Du samtycker vidare till att vi inte har någon skyldighet att hålla något innehåll konfidentiellt, att betala ersättning för något innehåll eller att svara på något innehåll. Du samtycker till att du inte kommer att publicera, distribuera eller dela något innehåll på vår webbplats som är skyddat av upphovsrätt, varumärke, patent eller någon annan äganderätt utan uttryckligt medgivande från ägaren av sådan äganderätt. Du samtycker vidare till att ditt innehåll inte får vara olagligt, kränkande eller obscent och att det inte heller får innehålla skadlig kod eller datavirus som kan påverka driften av vår webbplats. Du kommer att vara ensam ansvarig för allt innehåll som du gör och dess noggrannhet. Vi har inget ansvar och åtar oss inget ansvar för något innehåll som publiceras av dig eller någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din möjlighet att göra inlägg på vår webbplats och att ta bort och/eller radera allt innehåll som vi anser vara stötande. Du samtycker till sådan borttagning och/eller radering och avstår från alla anspråk mot oss för borttagning och/eller radering av ditt innehåll.

Din personliga information

Vi använder cookies för att hantera och förbättra denna webbplats. Du kan se vilka cookies som används, vad de används till och välja bort dem om du vill här. Vi har också ett förfrågningsformulär som samlar in din e-postadress och annan information som du lägger in i formuläret, i syfte att skicka oss ett e-postmeddelande från dig och låta oss svara. Dessa meddelanden sparas endast så länge som det är nödvändigt för kundservice och uppföljning. Om du vill kan du i formuläret också välja att ta emot vårt nyhetsbrev.

Fel och försummelser

Observera att vår webbplats kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information när som helst, utan föregående meddelande (inklusive efter att en beställning har skickats). Sådana fel, felaktigheter eller utelämnanden kan avse produktbeskrivning, prissättning, marknadsföring och tillgänglighet, och vi förbehåller oss rätten att avbryta eller neka en beställning som gjorts baserat på felaktig pris- eller tillgänglighetsinformation, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information på vår webbplats, förutom om det krävs enligt lag.

Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

Du tar på dig allt ansvar och alla risker med avseende på din användning av vår webbplats, som tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier, framställningar eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på information som nås från eller via vår webbplats, inklusive utan begränsning, allt innehåll och material, och funktioner och tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, som alla tillhandahålls utan garanti av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier angående tillgänglighet, noggrannhet, fullständighet eller användbarhet av innehåll eller information, oavbruten åtkomst och eventuella garantier för titel, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess funktion eller innehållet och materialet i de tjänster som görs tillgängliga därigenom kommer att vara aktuella, säkra, oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras, eller att våra webbplatser eller de servrar som gör vår webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Användningen av vår webbplats sker på egen risk och du tar fullt ansvar för eventuella kostnader i samband med din användning av vår webbplats. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador av något slag i samband med användningen av vår webbplats. Under inga omständigheter kommer vi, eller våra dotterbolag, våra eller deras respektive innehålls- eller tjänsteleverantörer, eller någon av våra eller deras respektive direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda att vara ansvariga gentemot dig för några direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador, exemplifierande eller straffrättsliga skador, förluster eller orsaker till handling, eller förlorade intäkter, förlorade vinster, förlorad verksamhet eller försäljning, eller någon annan typ av skada, oavsett om den baseras på kontrakt eller skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av, eller oförmåga att använda, eller prestanda på vår webbplats eller innehåll eller material eller funktionalitet via vår webbplats, även om vi är informerade om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av ansvar eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. I sådana jurisdiktioner kanske vissa eller alla av ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar inte gäller för dig och vårt ansvar kommer att begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara och ersätta oss, och hålla oss och våra dotterbolag skadeslösa, och våra och deras respektive direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer och anställda mot eventuella förluster, skulder, anspråk, kostnader (inklusive juridiska avgifter) på något sätt som uppstår från, relaterat till eller i samband med din användning av vår webbplats, ditt brott mot villkoren, eller publicering eller överföring av material på eller via webbplatsen av dig, inklusive men inte begränsat till, tredje parts krav att någon information eller material som tillhandahålls av dig bryter mot någon tredje parts äganderätt.

Hela avtalet

Villkoren och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till föremålet för villkoren och ersätter alla tidigare avtal, förståelse eller arrangemang mellan dig och oss, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Både du och vi bekräftar att varken du eller vi, när vi ingick dessa villkor, har förlitat oss på någon representation, något åtagande eller något löfte från den andra eller underförstått från något som sagts eller skrivits mellan dig och oss före sådana villkor, förutom vad som uttryckligen anges i villkoren.

Undantag

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Ett avstående från oss av någon försummelse kommer inte att utgöra ett avstående av någon efterföljande försummelse. Inget avstående från vår sida är giltigt om det inte meddelas dig skriftligen.

Rubriker

Alla rubriker och titlar i detta dokument är endast avsedda att underlätta läsningen.

Severabilitet

Om någon av bestämmelserna i Villkoren av en behörig myndighet anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska den bestämmelsen i den utsträckningen avskiljas från de återstående Villkoren, som ska fortsätta att vara giltiga och genomdrivbara i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Tillämplig lag

Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med villkoren, sekretesspolicyn, användningen av vår webbplats eller våra produkter eller tjänster som erbjuds på vår webbplats ska lösas i enlighet med lagarna i provinsen [namn på provins] utan hänsyn till dess lagvalsregler. Alla tvister, åtgärder eller förfaranden som rör villkoren eller din åtkomst till eller användning av vår webbplats måste föras inför domstolarna i provinsen British Columbia i staden Vancouver, British Columbia och du samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för sådana domstolar.

Frågor eller funderingar

Vänligen skicka alla frågor, kommentarer och feedback till oss på info@solusdecor.com.es.

Integritetspolicy

Vi åtar oss att upprätthålla riktigheten, konfidentialiteten och säkerheten för din personligt identifierbara information ("Personlig information"). Som en del av detta åtagande styr vår sekretesspolicy våra åtgärder när det gäller insamling, användning och utlämnande av personuppgifter. Vår sekretesspolicy bygger på de värderingar som fastställs i Canadian Standards Associations modellkod för skydd av personuppgifter och Kanadas lag om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument. Vi följer också 2018 års GDPR (General Data Protection Regulation) integritetspolicy som träder i kraft i EU den 25 maj 2018.

Inledning

Vi är ansvariga för att upprätthålla och skydda den personliga information som står under vår kontroll. Vi har utsett en eller flera personer som är ansvariga för efterlevnaden av vår integritetspolicy.

Identifiering av syften

Vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter för att förse dig med den produkt eller tjänst som du har begärt och för att erbjuda dig ytterligare produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. De syften för vilka vi samlar in personuppgifter kommer att identifieras före eller vid den tidpunkt då vi samlar in informationen. Under vissa omständigheter kan de syften för vilka information samlas in vara tydliga, och samtycke kan vara underförstått, till exempel när ditt namn, adress och betalningsinformation tillhandahålls som en del av beställningsprocessen.

Samtycke

Kunskap och samtycke krävs för insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter förutom där det krävs eller tillåts enligt lag. Att förse oss med dina personuppgifter är alltid ditt val. Ditt beslut att inte tillhandahålla viss information kan dock begränsa vår förmåga att förse dig med våra produkter eller tjänster. Vi kommer inte att kräva att du samtycker till insamling, användning eller utlämnande av information som ett villkor för att tillhandahålla en produkt eller tjänst, förutom vad som krävs för att kunna tillhandahålla produkten eller tjänsten.

Begränsning av insamling

De personuppgifter som samlas in kommer att begränsas till de uppgifter som är nödvändiga för de syften som identifierats av oss. Med ditt samtycke kan vi samla in personuppgifter från dig personligen, via telefon eller genom att korrespondera med dig via post, fax eller Internet.

Begränsning av användning, avslöjande och lagring

Personuppgifter får endast användas eller lämnas ut för det ändamål för vilket de samlades in om du inte har samtyckt till något annat, eller när det krävs eller är tillåtet enligt lag. Personuppgifter sparas endast under den tidsperiod som krävs för att uppfylla det syfte för vilket vi samlade in dem eller som kan krävas enligt lag. [Om tillämpligt, inkludera en beskrivning av alla parter med vilka du kan dela personuppgifter].

Noggrannhet

Personuppgifter kommer att hållas i så korrekt, fullständig och uppdaterad form som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de ska användas.

Skydd av kundinformation

Personuppgifter kommer att skyddas av säkerhetsåtgärder som är lämpliga för informationens känslighetsnivå. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust eller obehörig användning, åtkomst eller utlämnande.

Öppenhet

Vi kommer att göra information tillgänglig för dig om vår policy och praxis när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Kundtillgång

På begäran kommer du att informeras om förekomsten, användningen och utlämnandet av dina personuppgifter och få tillgång till dem. Du kan kontrollera att dina personuppgifter är korrekta och fullständiga och kan begära att de ändras, om så är lämpligt. Under vissa omständigheter som tillåts enligt lag kommer vi dock inte att lämna ut viss information till dig. Vi får till exempel inte lämna ut information som rör dig om andra personer är berörda eller om det finns juridiska, säkerhetsmässiga eller kommersiella begränsningar.

Hantera klagomål och förslag från kunder

Du kan ställa frågor eller förfrågningar om vår integritetspolicy eller våra metoder genom att kontakta info@solusdecor.com.es

Ytterligare information

Kakor

En cookie är en liten datafil eller en bit information som kan lagras på din dators hårddisk när du besöker våra webbplatser. Vi kan använda cookies för att förbättra vår webbplats funktionalitet och i vissa fall för att ge besökare en anpassad onlineupplevelse. Cookies används i stor utsträckning och de flesta webbläsare är från början konfigurerade för att acceptera cookies automatiskt. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att din dator accepterar cookies eller för att meddela dig när du får en cookie så att du kan neka till att acceptera den. Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte upplever optimal prestanda på vår webbplats.

Andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part och som inte omfattas av denna integritetspolicy. Även om vi strävar efter att endast länka till webbplatser med höga integritetsstandarder, kommer vår integritetspolicy inte längre att gälla när du lämnar vår webbplats. Dessutom är vi inte ansvariga för den sekretesspraxis som används av tredje parts webbplatser. Vi föreslår därför att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser för att ta reda på hur din information kan samlas in, användas, delas och avslöjas.

sv_SESvenska